Aktualno

Novi sjaj Parka Lučice! Evo kako će izgledati omiljeno okupljalište i jedna od najljepših plaža u Sutivanu!


Općina Sutivan je pokrenula javnu nabavu za projekt Park Lučica, koji će do početka turističke sezone urediti i opremiti jednu od najljepših plaža u Sutivanu. Cilj projekta je oživjeti ovu zelenu oazu i učiniti je još privlačnijom za posjetitelje i mještane. Procijenjeni trošak projekta je oko 110.000,00 eura.


Svojim položajem i oblikom, predmetna lokacija predstavlja svojevrsni „trg“, mjesto okupljanja mještana Sutivana kao i njihovih gostiju u ljetnoj sezoni. Osim same povezanosti sa Rivom, zahvat je vezan i za obližnju plažu Lučice. Plaža je uska i uzdužna, ograničenog kapaciteta ljudi, te se predmetni zahvat nerijetko koristi kao produžetak plaže gdje kupači ostavljaju stvari, sunčaju se i druže.


Zatečeno stanje je dotrajalo i nereprezentativno, ograničenog načina korištenja, pretežno pokriveno zelenim otocima na kojima su nekada rasle palme i tamarisi, no koji su pod utjecajem prirodnih promjena i mehaničkih oštećenja propali. Tijekom vremena javni prostor se sve više počeo koristiti samo kao prilaz privatnim objektima, te izgubio svoj smisao. Ovom rekonstrukcijom, prostor će se „vratiti“ svim mještanima; kupačima, šetačima i prolaznicima, mještanima i ljetnim posjetiteljima. Stvoriti će se prostor dostupan svima, generator dobrih vibracija i opuštene atmosfere.

Drvored, osim same ideje naglaska plaže, služi i kao prirodna barijera za vozila koja se kreću prometnicom, dajući tako sigurnost korisnika javnog prostora. Na trgu su smješteni svi potrebni urbani elementi prostora poput klupa, koševa za smeće, parkinga za bicikle i javne rasvjete. 

Na jugozapadnom dijelu obuhvata, planiraju se dugačke AB jerule sa niskim zelenilom (sukulenti i grmovi) i ugrađenim klupama. Jerule također služe i za stvaranje barijere između javnog prostora i obodne veze koju pretežno koriste stanovnici susjednih 

ZELENE POVRŠINE
Planiraju se zelene površine u parteru, na spoju prometnice i trga i u novim betonskim jerulama. U podu se planira drvored od 6 stablašica po izboru projektanta arhitekture i hortikulture, dok se u jerulama planiraju niski grmovi i sukulenti. 

Obzirom na postojeću uličnu rasvjetu, u sklopu uređenja trga planira se ambijentalna rasvjeta. Postavljaju se niske samostojeće podne lampe, visine 80 cm i LED trake ugrađene u kamene poklopnice AB jerula. 

Osim klupa ugrađenih u AB jerule, planiraju se i dvije duge slobodnostojeće klupe. U sklopu zahvata predviđaju se i 3 koša za smeće, te 6 parkinga za bicikle.

Izradu Glavnog projekta sufinancirala je SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  na čemu im od srca zahvaljujemo.

Više: ww.sutivan.hr