Aktualno

Prezentacija pomorske baštine kroz nove tehnologije: Projekti „Antički Hvar u virtualnoj stvarnosti“ i „Info kiosk kulturne baštine grada Hvara“ predstavljeni u Hvaru

12. srpnja 2023.

Projekti „Antički Hvar u virtualnoj stvarnosti“ i „Info kiosk kulturne baštine grada Hvara“, kojima se prezentacija hvarske povijesti i baštine podiže na višu razinu, predstavljeni su danas u hvarskom kazalištu.

Projekti su rezultat suradnje Grada Hvara i Splitsko-dalmatinske županije, a sufinancirani su u okviru programa „Prezentacija pomorske baštine kroz nove tehnologije“. Ukupna vrijednost aktivnosti na projektu je 70.250 eura, a iznos sufinanciranja SDŽ 39.816,84 eura.

Za dobavu i montažu interaktivnog kioska s interaktivnom kartom Hvara, izradu filma – 3D vizualizacija povijesnog Hvara za produkciju na VR naočalama te dobavu, montažu i programiranje VR opreme bila je zadužena tvrtka Art Rebel 9 iz Ljubljane, a za suradnju te stručno praćenje izvedbe projekata hvarska tvrtka Kantharos d.o.o..

Predstavljanju su, uz gradonačelnika Rikarda Novaka i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela grada Hvara Nina Pijanovića s djelatnicima koji su surađivali na projektu, nazočili pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije Matea Dorčić sa suradnicima, direktor tvrtke Art Rebel 9 Matjaž Požlep te direktor tvrtke Kantharos, arheolog Eduard Visković koji su prezentirali tehnička i softverska rješenja kojima se postiže šira valorizacija arheološke i kulturne baštine.

Upravo je važnost dodatne promocije arheološke, osobito podmorske baštine pročelnica Dorčić istaknula kao jedan od glavnih ciljeva projekata u okviru programa „Prezentacije pomorske baštine kroz nove tehnologije“ Upravnog odjela za pomorstvo i turizam SDŽ. Istaknuta je i dobra suradnja s Gradom Hvarom te činjenica da, nakon prošlogodišnjeg uspješnog projekta „Špilje otoka Hvara“ i uz ova dva predstavljena danas, Županija sufinancira još tri gradska projekta u okviru javnih poziva na pomorskom dobru, što će rezultirati boljom zaštitom pomorskog dobra te promocijom pomorske baštine.

Prvi hvarski VR projekt putem moderne tehnologije oživljava do sad skrivenu povijest antičkog Hvara, koja nam doslovno leži pod nogama i koju se može vidjeti jedino putem virtualne stvarnosti. Osim jedinstvenog i edukativnog putovanja kroz vrijeme, „Antički Hvar u virtualnoj stvarnosti“ prezentira i recentna arheološka otkrića i nalaze o živahnoj luci drevnih civilizacija. S druge strane, multimedijalni „Info kiosk kulturne baštine grada Hvara“ nudi sveobuhvatan pregled svih najvažnijih povijesnih točaka grada Hvara, spomenika kulture, arheoloških i podmorskih nalazišta te prirodne baštine, koji će na info kiosku biti dostupni u samo nekoliko klikova.

VR naočale i info kiosk bit će dostupni zainteresiranima na katu Arsenala.