Aktualno

U Osijeku održana završna konferencija projekta IN KULTUR – kulturnom inovacijom za rast zajednice


U hotelu Waldinger u Osijeku, 5. prosinca 2022. održana je završna konferencija projekta IN KULTUR – kulturnom inovacijom za rast zajednice.

Projekt ukupne vrijednosti: 432.800 kn, trajao je od 7. prosinca 2021. – 7. prosinca 2022. Bespovratna sredstva osigurana su od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od: 367.880 Kn, te 64.920 Kn iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Na konferenciji su prisustvovali: nositelj projekta Hrvatska udruga za turističke i kulturne
rute „Tur Kultur“, partneri projekta: Udruga hrvatsko društvo kulturnog turizma „CroCulTour“ iz Osijeka i Udruga „Dalmatia Event“ iz Splita, volonteri i suradnici na projektu te predstavnici medija.

IN-KULTUR je imao za cilj ojačati kreativne kapacitete udruga partnera u projektu za
djelovanje u zajednici, izgraditi kapacitete i vještine u komunikaciji i upravljanju kreativnim i kulturnim industrijama s naglaskom na baštinu, odgovoriti na potrebe lokalne zajednice u upravljanju krizom i mogućnosti za gospodarski rast tijekom krize.

” Svrha provedenog projekta je rad u zajednici s ciljem motivacije za pokretanjem poduzetničkih aktivnosti na polju kulturnih i kreativnih industrija u baštini, poglavito ranjivih skupina. Projektom smo promovirali dostupnost kulturne baštine i tradicijskih vještina kroz kreiranje inovativnih poslovnih modela. Kreativne i kulturne industrije zapošljavaju veliki broj mladih ljudi, vrlo su stabilne na turbulentna ekonomska vremena i krize te generiraju značajan BDP Hrvatske, točnije 2,3%. Europska komisija prepoznala je kako upravo ove industrije zapošljavaju najviše mladih, te kako je ovo tržište treće po stopi zapošljavanja u EU, te se ovaj projekt pokazao vrlo potrebitim zajednici” kazao nam je Robert Baćac

Predsjednik Udruge Tur Kultur – nositelj projekta Robert Baćac predstavio je i provedene aktivnosti u protekloj godini.

U sklopu projekta provedeno formalno i neformalno obrazovanje, te ukupno održano 25 radionica na području financijskog upravljanja, prikupljanja sredstava i zakonodavnog okvira, o kulturnim i kreativnim industrijama, na temu upravljanja kulturnim i kreativnim industrijama i zagovaranja u kulturnim i kreativnim industrijama u kriznim situacijama te kriznog upravljanja. Održane su i 4 radionice za osposobljavanje volontera za trenere u kulturnim i kreativnim industrijama i online poslovanja.

Stručnjaci angažirani na projektu održali su 3 monitoriranja na daljinu. U sklopu drugih aktivnosti projekta, iz područja komunikacijskih tehnologija izrađene su 4 podstranice/ platforme na web stranici projekta, formiran volonterski on-line kamp, kreiran Laboratorij kreativnih i kulturnih industrija na području baštine. Organiziran je on-line sajam inovacija za valorizaciju kulturne baštine i mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih skupina. Kreirano 10 podcastova s prezentacijom postojećih inovativnih pristupa u samozapošljavanju i njihovom poslovanju u kriznim situacijama

Izrađeni su digitalni priručnici za online poslovanje, priručnik o kulturnim i kreativnim industrijama, priručnik za trenere kulturnih i kreativnih industrija na području baštine, te priručnik o kriznom upravljanju

Na projektu na godinu dana zaposlen je voditelj projekta i stručni administrator projekta.

Održano je 10 sastanaka projektnog tima, izrađena Internet stranica projekta, objavljeno 60 objava na FB stranici. Na projektu je sudjelovalo 9 volontera za koje je organizirano 5 radionica u trajanju od 15 dana, po 120 sati, te su sudjelovali u volonterskom kampu.