Breaking
Aktualno

PROJEKT IN-KULTUR: Volonterske aktivnosti pokreću i motiviraju na akciju u cilju poboljšanja postojećih stanja i uvjeta 

U sklopu projekta IN-KULTUR – kulturnom inovacijom za rast zajednice, a kroz aktivnosti jačanja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva formiran je online volonterski kamp u kojem je sudjelovalo 9 volontera. Volonterski kamp osmišljen je u cilju jačanja kapaciteta lokalne zajednice kroz valorizaciju kulturne baštine i stvaranje predispozicija za gospodarski rast u smislu uključivanja ranjivih skupina u gospodarske tokove. Aktivnost ima za cilj i    jačanje kapaciteta partnera na projektu za provedbu aktivnosti u lokalnim zajednicama u svrhu zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja, dobrog upravljanja i upravljanja u kriznim situacijama udruga partnera na projektu (Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute „Tur Kultur“,  Hrvatsko društvo kulturnog turizma „CroCulTour“ i udruga „Dalmatia Event za organizaciju turističkih i kulturnih događanja i edukacija).

Organiziranje volonterskih aktivnosti te upravljanje volonterima i uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj volontiranja na lokalnoj razini glavni je cilj aktivnosti volonterskog kampa u sklopu projekta IN-KULTUR.

Kroz volonterski kamp, volonteri su osmislili i predložili 9 potencijalnih kulturnih ruta koje oživljavaju baštinu na temu: dvoraca i kurija, tvrđava, Sv. Jeronima, slavnih izumitelja, čipke, rimskih careva i nogometa, priča i bajki, Zrinskih  Frankopana i kovnice novca. Prijedlozi kulturnih ruta kao predložak za organizaciju i valorizaciju baštine namijenjeni su lokalnim zajednicama, turističkim zajednicama, organizacijama civilnog društva, kulturnim institucijama i pojedincima zainteresiranim za kulturnu baštinu.

UN ističe kako se ljudi diljem svijeta uključuju u volontiranje iz raznih razloga: kako bi pomogli u uklanjanju siromaštva i poboljšali osnovno zdravstvo i obrazovanje, kako bi se uhvatili u koštac s problemima zaštite okoliša, kako bi smanjili rizik od katastrofa ili kako bi se borili protiv socijalne isključenosti i nasilnih sukoba. U svim ovim poljima volonterstvo daje poseban doprinos stvarajući dobrobit za ljude i njihove zajednice.

Volonteri su motivirani vrijednostima poput pravde, jednakosti i slobode kako je izraženo u Povelji Ujedinjenih naroda. Društvo koje podupire i potiče različite oblike volontiranja vjerojatno će biti društvo koje također promiče dobrobit svojih građana.

„Volontiranje je jako dobar način doprinosa pojedinaca zajednici u kojoj djeluju na način da svojim radom i iskustvom pomažu u poboljšanju postojećih uvjeta u težnji da se oni promjene na bolje“, istaknula je koordinatorica volontera Tamara Šašić.

Volonterizam je osnovni izraz međuljudskih odnosa. Radi se o potrebi ljudi da sudjeluju u svojim društvima i da osjećaju da su važni drugima. Vjeruje se da su društveni odnosi svojstveni volonterskom radu ključni za dobrobit pojedinca i zajednice. Etika volonterstva prožeta je vrijednostima kao što su solidarnost, uzajamnost, međusobno povjerenje, pripadnost i osnaživanje, a sve to značajno pridonosi kvaliteti života u zajednici.

„Volontirati i na taj način biti koristan zajednici, ostavlja osjećaj ispunjenosti. Posebno kad se mogu kreirati inovativni modeli i prijedlozi za unapređenje postojećeg stanja kao što je rad na valorizaciju kulturne baštine koja može postati atraktivna i poželjna aktivnost u sklopu kulturnih i kreativnih industrija“,  pojašnjava Larisa Vukić, volonterka na projektu.

Volonterski kamp je logična nadgradnja stjecanja znanja i vještina volontera za radu zajednici na konkretnim aktivnostima. Volonteri IN-KULTUR projekta aktivno su sudjelovali u kreiranju konkretnih projektnih ideja za aktivaciju resursa bogate kulturne baštine i povezivanje iste u kulturne rute. Znanja koje su stekli na obuci za trenere u kulturnim i kreativnim industrijama implementirali su u poduzetničke inicijative u lokalnim zajednicama. Ovom aktivnošću, volonteri su pripremili konkretne akcije za rad u zajednici, poglavito za rad u kriznim situacijama i zagovaranju kulturnih i kreativnih industrija kao odgovor na krizu.

Jedan o ciljeva volonterskog kampa je i daljnja stručna priprema volontera za aktivno djelovanje u zajednici na području kulturne baštine poglavito kod uključivanja i motiviranja ranjivih skupina društva kao što su mladi, žene , starija dob i nacionalne manjine  da kroz kulturne i kreativne industrije pokrenu inovativne poduzetničke poduhvate.

„Iznad svega, volontiranje je način vraćanja zajednici uz istovremeno razvijanje bitnih društvenih vještina i stjecanje vrijednih iskustava. Ako želite napraviti veliku razliku u svijetu oko sebe, morat ćete dati sve od sebe; morat ćete ići iznad onoga što se od vas traži. Ono što čini dobrog volontera je njihova strast i entuzijazam da svojim radom donesu neku vrstu pozitivne promjene“, zaključuje Nikolina Surjan, volonterka na projektu IN-KULTUR.

U tom smislu svrha volontiranja, pored rada za zajednicu, ima i važnu ulogu u cilju unapređenja buduće poslovne karijere volontera. Volonterski kamp na projektu IN-KULTUR volonterima je bio izazovni način za još bolju izgradnju poslovne karijere kroz stjecanja iskustva u području kulturnih i kreativnih industrija na području baštine te možda i poticaj za profesionalno usmjerenje na tom području.  Volonteri su stekli značajne sposobnosti koje se cijene u radnom okruženju, poput suradnje, dopisivanja, kritičkog razmišljanja, upravljanja i udruživanja i to sve za rad u lokalno zajednici.

Projekt IN-KULTUR – kulturnom inovacijom za rast zajednice  je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta: 432.800 Kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u visini 367.880 Kuna a iz Državnog proračuna Republike Hrvatske: 64.920 Kuna. 

Stajališta izražena u ovom priopćenju za medije isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za turističke i kulturne rute „Tur Kultur“

 i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj priopćenja za medije isključiva je odgovornost Hrvatske udruge za turističke i kulturne rute „Tur Kultur“

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i http://www.strukturnifondovi.hr