Aktivni odmor

Otkrijte zavjetne brodove i zanimljivu maritimnu baštinu Sutivana!


Istražite zanimljivu pomorsku baštinu Sutivana i jedinstvene zavjetne brodove koje su za sreću na moru napravili i posvetili sutivanski pomorci i ribari!Besplatna tura održava se 07.09.2022., s početkomu18.00 sati ispred ureda TZO Sutivan, a završava u crkvici Sv, Roka u kojoj se ovi zavjetni brodovi čuvaju desetljećima, a neki čak i više od 200 godina!

Nastavak je ovo brojnih aktivnosti tijekom protekle dvije godine, kojima Turistička zajednica Općine Sutivan radi na očuvanju i promociji sutivanske ribarske, ali i pomorske baštine, sve kako bi svojim sve brojnijim posjetiteljima ponudila visoko kvalitetan i vrijedan sadržaj, istovremeno čuvajući ga od zaborava.

Zavjetni brodovi – bogatstvo tradicije i turistički potencijal Sutivana

Stivanski zavjetni brodovima čuvaju se u crkvi Sv. Roka, a dali su ih izraditi i posvetiti sutivanski pomorci i ribari kako bi ih na moru pratila sreća. Najstarija hrvatska maketa zavjetnog broda nalazi se upravo u Sutivanu. Radi se o maketi dvojarbolnog jedrenjaka tipa “brik”, s križnim i sošnim jedrima, kojemu je na krmi upisana godina 1819.

Uz maketu najstarijeg jedrenjaka iz 1819., u crkvici Sv. Roka čuva se još pet maketa zavjetnih brodova.

Ovaj događaj dio je projekta “Nauka i lavura o stivanskom brodovlju” kojeg provodi Turistička zajednica Općine Sutivan. Projekt je odobren na natječaju LAGUR-a Brač, a sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Ukupna vrijednost projekta je 172.637,72 HRK, od čega Europska Unija sufinancira 85%, a Republika Hrvatska 15%.