Aktivni odmor

Akcijom čišćenja plaže “Acapulco” i parka “Ratac” 21. i 24. travnja Supetar obilježava Dan planeta Zemlja i 3. fazu ekološko – edukativnog projekta „Dica mora“!

DAN PLANETA ZEMLJA

Akcijom čišćenja plaže “Acapulco” u petak 21. travnja i parka “Ratac” u ponedjeljak 24. travnja obilježit ćemo Dan planeta Zemlja i početak 3. faze zajedničkog projekta „Dica mora“.„Dica mora“ zajednički je  projekt Grad Supetar, KŠR ‘Arbun’ Supetar, Komunalno društvo Grad doo , Supetar , Vatrogasci Supetar, Crveni križ Brač , a kojem se pridružuje Dječji vrtić „Mrvica“, Osnovna Škola Supetar , Srednja škola Brač pod zajedničkim nazivnikom “Dica mora”. Svi zajedno!


Ponukani poraznom činjenicom kako je, globalno gledajući, naš ljudski okoliš, posebno more, zagađeno otpadom do zabrinjavajućih razmjera i vodeći se onom starom uzrečicom „misli globalno, djeluj lokalno“  mi smo se u Gradu Supetru odlučili pokrenuti i učiniti onoliko koliko možemo kako bi zagađenje smanjili te kako bi o ovom velikom problemu javno  govorili i na njega kontinuirano upozoravali.


Projekt „DICA MORA“ projekt je koji  ima ekološku i edukativnu dimenziju, a one se provodite kontinuirano kroz niz edukativnih radionica na terenu i online. Projekt ima i svoju komunalnu dimenziju.U prvoj fazi projekta tiskali smo promotivne materijale projekta, nabavili tabele za plaže s pravilima ponašanja i upozorenjima o važnosti čuvanja mora i obalnog pojasa, nabavili veći broj pepeljara za plaže, te svlačionice za plaže koje su također svojevrsni promotori osnovnih ciljeva projekta.


U drugoj fazi na plažama su postavljene svlačionice za plaže s posebno osmišljenim i tiskanim dvojezičnim ekološkim porukama na platnima, sve kako bi se podigla svijest lokalnog  stanovništva i posjetitelja o važnosti očuvanja okoliša, posebno mora i obalnog pojasa

.
Treća faza započinje u petak velikom akcijom čišćenja plaže „Acapulcu“ u suradnji s Djeljim vrtićem „Mrvica“, Osnovnom školom „Supetar“ I Srednjom školom „Brač“.

Prije same akcije, djeca će dobiti poduku o razvrstavanju prikupljenog otpada, ali i mogućnost recikliranja naplavina i ostalih materijala i njihovu iskoristivost u nastavi.

Ovom akcijom izričemo veliko „PLAŽA NIJE PEPELJARA“, a shodno tome postavit ćemo tablu edukativnog sadržaja o važnosti čistoće plaže , priobalnog pojasa i mora općenito a sve bez opušaka.

 


Projekt „Dica mora“ prijavljen je na natječaj  SDŽ-ije, a kroz njega se planira osiguravanje  sredstava info table s nosačima i besplatnim pepeljarama koje bi bile smještene na dvije gradske plaže. Idejno rješenje i sam dizajn jednokratnih pepeljara napravljenih od biorazgradivog materijala, te info tabele kojima ćemo educirati, poticati i opominjati lokalno stanovništvo i posjetitelje na odgovornije ponašanje nas samih, ali i očuvanje same prirode i bioraznolikosti mora i podmorja.

Edukativna  radionica koja će se održati u Dječjem vrtiću „Mrvica“ pod nazivom „Vrste riba, rakova i školjaka u Jadranu i kako ih prepoznati“ naučit će naše mališe što je to ekologija i kako štiti naše more od zagađenja. Cilj radionice je širenje dječje spoznaje o morskim organizmima, te očuvanju i revitalizaciji ribarstva kao i podizanje svijesti o smanjenju onečišćenja mora i podmorja.

PROGRAM
21. travanj 2023. od 10:00 do 11:30 plaža Acapulco – okupljanje ispred KŠR „Arbun“
24. travanj 2023. od 10:00 do 11:30 park Ratac

Foto: Tz grada Supetra

www.supetar.hr