Aktivni odmor

Hidroavioni kreću sa letovima prema južnodalmatinskim otocima![:en]Hydroplanes are starting to fly to south-Dalmatian islands!

[:HR]OVO JE POVIJESNI TRENUTAK ZA TURIZAM OTOKA KORČULE

Jučer 8.04.2015. je u Veloj Luci u hotelu Korkyra, svečano potpisan Ugovor o koncesiji za izgradnju hidroavionskog pontonskog pristaništa u luci Vele Luke. Ugovor je u ime Županijske lučke uprave Vela Luka potpisao ravnatelj Boris Žuvela te u ime Europskog obalnog prijevoznika direktor Klaus Dieter Martin.

10866270_926448830738615_6737273925081101570_o
Foto: Marin Baničević

Potpisivanju su prisustvovali i Željko Slijepčević, Lučo Jurica i Karl Dankl iz Europskog obalnog avioprijevoznika te saborski zastupnik Branko Bačić, i predstavnici medija i djelatnici lučke uprave.

11116427_926448904071941_3071674422535771657_o

Slikovito mjesto na jugu Hrvatske kojeg oplakuju brojne bajkovite uvale i plaže, najveće mjesto jednog od najljepših hrvatskih otoka, dobiva priliku pozicionirati se na mapi poželjnih turističkih odredišta, dostupnih hidroavinskim prijevozom što je putnicima koji žele danas do odredišta stići što prije, dragocjena stavka u planiranju putovanja.

758

Danas je povijesni dan jer se ponovo uspostavlja zračni promet između Vele Luke i kopna i kao takav pruža bezbroj novih mogućnosti. Boris Žuvela je prepoznao te mogućnosti, napravio dozvole i na taj način omogućio uspostavu zračnog prometa.“ izjavio je Dieter Martin iz ECA.

11025701_926449180738580_4201677358636869368_o
Foto: Marin Baničević

Boris Žuvela,direktor  lučke uprave Vela Luke,  je istaknuo kako je Županijska lučka uprava Vela Luka pripremila lokacijsku dozvolu za postavljanje hidroavionskog pristaništa na pontonima te projekt postavljanja kioska i ugostiteljske terase u sklopu pristaništa. Dozvole su gotove tako da se može odmah pristupiti radovima.

1899820_643078379092324_1292104919_o

U izradu navedenih dozvola Lučka uprava je uložila 80 tisuća kuna, te su ovom prigodom dozvole predane predstavnicima Europskog obalnog avioprijevoznika.

755

Županijska lučka uprava je mjesecima pripremala dokumentaciju i natječaj za raspisivanje koncesije te današnjim potpisivanjem uspješno zaključila cijeli proces. Vela Luka će tako prve putnike navjerojatnije ugostiti već početkom lipnja ove godine.  Ovim projektom brojnim  putnicima će se napokon olakšati tranzit sa priobalja na otok Korčulu, te se nadamo da će ga istraživati u što većem broju.

636

Klaus Dieter Martin odgovarao je na pitanja znatiželjnih novinara, te istaknuo kako će prvih 1000 putnika letjeti po promotivnoj cijeni od 99 kn u jednom smjeru, kasnije će cijena leta iznositi 199 kn u jednom smjeru.

Pogled na hrvatski turizam iz sasvim druge perspektive

Revolucija putovanja u Hrvatskoj, superbrza povezanost otoka i kopna, povoljne cijene, ušteda vremena

Nakon duge borbe sa birokracijom, hidroavioni su ipak krenuli sa letenjem krajem sezone 2014. Krajem prošle godine otvorene su linije prema Rabu i Jelsi na Hvaru, a kako najavljuje Klaus Dieter Martin, vlasnik  European Coastal Airlinesa, u ovoj godini biti će uspostavljen niz novih linija letova prema svim turistički atraktivnim otocima. Uspostavom usluge prijevoza hidroavionima hrvatski turizam je ostvario  jedan viši standard usluge.

U projekt je uloženo preko 30 milijuna eura, te se planiraju dodatna ulaganja i u 2016. Tvrtka ističe želju da postane lider u civilnom zrakoplovstvu Europe, uključujući i sferu e-trgovine i informacijske tehnologije.
Olakšati život stanovnicima hrvatskih otoka te revolucionarizirati hrvatski prijevozni sustav osiguravanjem sigurnog, pouzdanog i cjenovno pristupačnog hidroavionskog prijevoza filozofija je European Coastal Airlinesa.

Cilj je povezati 66 naseljena hrvatska otoka te u kasnijoj fazi proširiti poslovanje na Italiju, Crnu Goru, Grčku i Monako. Ovaj projekt  predstavlja višemilijunsko ulaganje u eurima te će kreirati i približno 400 novih radnih mjesta u Republici Hrvatskoj.

11088954_840210646045762_8402212180591538470_o

Fotografije: European Coastal airlines, TZ Vela Luka i Marin Baničević[:en]THIS IS A HISTORICAL MOMENT FOR TOURISM OF THE ISLAND OF KORČULA

On April 8, 2015 in Vela Luka in the Korkyra Hotel, concession contract for construction of hydroplane pontoon terminal in Vela Luka port was signed. The contract was signed, on behalf of County’s port authority, by its director Boris Žuvela, and on behalf of European Coastal Airlines director Klaus Dieter Martin.

10866270_926448830738615_6737273925081101570_o
Photo: Marin Baničević

Signing the contract was also attended by Željko Slijepčević, Lučo Jurica and Karl Dankl from European Coastal Airlines and parliamentary representative Branko Bačić, as well as the media and port authority workers.

11116427_926448904071941_3071674422535771657_o

Picturesque place on the south of Croatia that is proud of its numerous enchanting bays and beaches, the biggest place of one of the most beautiful Croatian islands, has been given a chance to position itself on a map of desired tourist destinations, available for hydroplane transport, which is, for those who want to get to their destination as soon as possible, an important factor when planning their vacation.

758

”This is a historical day because air traffic between the mainland and Vela Luka has been re-established and thus numerous possibilities are given. Boris Žuvela recognized those possibilities, gave permits and therefore made air traffic possible”, says Dieter Martin from ECA.

11025701_926449180738580_4201677358636869368_o
Photo: Marin Baničević

Boris Žuvela, director of Vela Luka Port Authority, pointed out that County’s port authority has prepared location permits for placement of hydroplane terminal on pontoons and the project of placing kiosks and restaurant terrace within the terminal. Permits are given, so the construction can start.

1899820_643078379092324_1292104919_o

80 thousand kunas have been invested in obtaining the permits, so on this occasion the permits were handed over to representatives of European Coastal Airlines.

755

Port Authority has been preparing this documentation and concession competition for months, so by signing the contract the process has been successfully brought to its end. Vela Luka will host its first guests already in June this year. With this project transit to Korčula will finally be made easier for numerous travellers, and we hope it will be used by as many guests as possible.

636

Klaus Dieter Martin answered many questions of curious journalists, and pointed out that first 1000 passengers will fly on promotional price of 99 kn in one direction, later flight price will be 199 kn in one direction.

A view of Croatian tourism from a completely different perspective

Revolution of travelling in Croatia, super-fast connection of islands and the mainland, affordable prices, time saving

After a long fight with bureaucracy, hydroplanes finally started to fly at the end of season 2014. At the end of previous year lines to Rab and Jelsa on Hvar have been opened, and as was announced by Klaus Dieter Martin, the owner of European Coastal Airlines, in this year there will be many new lines to all tourist attractive islands. With the establishment of hydroplane transport Croatian tourism has accomplished higher service standard.

Over 30 million euros have been invested in this project, and additional investments are planned in 2016. The company emphasized its wish to become a leader in civil aviation of Europe, including e-trade and information technology.

The philosophy of European Coastal Airlines is to make lives of inhabitants of Croatian islands and revolutionize Croatian transport system by ensuring safe, reliable and affordable hydroplane transport.

The aim is to connect 66 inhabited islands of Croatia, and in later phase, extend the business to Italy, Monte Negro, Greece and Monaco. This project presents multimillion investments in euros and will create almost 400 new working places in the Republic of Croatia.

11088954_840210646045762_8402212180591538470_o

Photos: European Coastal airlines, Vela Luka tourist board and Marin Baničević[:]